Aktiviteter

Lek og moro, konkurranser og

teambyggende aktiviteter

Vi tilrettelegger med en rekke tilbud som en avkobling fra møterommet

eller i samband med et festlig arrangement. Noe kan være ren lek eller avkopling, mens annet kan by på visse utfordringer.

Mest populært er en teambyggende lagkonkurranse som byr på både praktiske og fysiske, så vel som intellektuelle utfordringer.

Prisen her ligger på rundt 5500 kroner.


                                                      Velkommen til moro på Austkil!