Laksefiske

Laksefiske - rekreasjon - opplevelse

Austkil disponerer noen av Stjørdalselvas mest interessante fiskestrekninger. Spesielt gode fluevald.


Gå til egen nettside

og

følg oss på Facebook