Møtegården

Møtegården Austkil

Med til sammen 15 rom og en sengekapasitet på 27 blir Austkil et godt alternativ for todagers møter og andre samlinger. Vår nye konferansesal/festsal har kapasitet opp til 60 personer i kinooppsett og 40 personer i skoleoppsett. AV-utstyr og trådløst nett.

Vår fasiliteter byr ellers på god mingleplass, flere stuer og et eget galleri med salgsutstilling.


De fleste møteforsamlingene får gode muligheter til å være alene. Gjerne med fine kveldsstunder ved langbordet med fyr på grua i masstua.

Ta kontakt og be om tilbud for en ledersamling, styresamling, konferanse, sommeravslutning eller andre samlinger.