Om oss

FRA GÅRDSBRUK TIL GJESTEGÅRD

Austkil er en av opphavsgårdene i Kilgrenda i Hegra.

Kil nevnes som bruk allerede på 1200-tallet, og fra sent i middelalderen blir gårdene delt, og vi får Austkil (også skrevet Østkil), Sørkil, Midtkil, Øverkil og senere Kilnes.

Her på gården var det allsidig husdyrproduksjon fram til 1960-tallet da vi gikk over til spesialisert svineproduksjon.

Fra midten av 1990-tallet ble gården bygget ut for å ta i mot laksefiskere. I 2003 ble svineproduksjonen nedlagt. Skog- og kornproduksjonen er beholdt, men gradvis er gården blitt omgjort for ta imot gjester, og nylig gjennomgått en større utbygging til gjestegård og konferansesenter.


Vi ønsker velkommen til Austkil gjestegård og konferansesenter!


Tone Løwe

Ole T. Hofstad